TALOUSARVIOALOITE 350/2013 vp

TAA 350/2013 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 parantamisen aloittamiseen välillä Tampere—Orivesi

Eduskunnalle

Valtatie 9 on poikittaisyhteytenä tärkeä Suomen valtatieverkon osa, mutta tällä hetkellä se on pahasti ruuhkautunut ja liikenneturvallisuus on vaarantunut. Alasjärvi—Orivesi-yhteysväli sijoittuu kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa valtateiden vaarallisimpaan viidennekseen. Liikennekuolemia on ollut keskimäärin yksi vuodessa. Liikennemäärät on yhä kasvussa ja Tampereen Nurmi-Sorilan maankäytön kasvun ennustetaan kolminkertaistavan liikenteen Alasjärven ja Aitovuoren välillä vuoteen 2030 mennessä. Oriveden kohdalla liikenteen ennustetaan kasvavan vastaavasti puolitoistakertaiseksi vuoteen 2013 mennessä.

Hankkeen mukaisilla ratkaisuilla liikennekuolemat vähenevät yhteysvälillä laskennallisesti 71 %. Liittymien ja kevyen liikenteen turvallisuus paranee myös oleellisesti. Liikenteen välityskykyongelmat ja liittymien toimivuusongelmat poistuvat lähes kokonaan. Hanke luo edellytykset Tampereen kaupunkiseudun maankäytön kehittymiselle.

Valtatien 9 yhteysväli on liikennepoliittisen selonteon vuosien 2016—2022 suunnitteluohjelmassa. Valtatien 9 yhteysvälillä Tampere—Orivesi tulee jo ennen laajempaa investointia toteuttaa liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamista lisääviä teemahankeinvestointeja, kuten ohituskaistoja ja keskikaiteita. Useista parantamista vaativista kohteista on jo tiesuunnitelmat jako valmiina tai työn alla. Koko välin parantaminen yleissuunnitelman mukaisilla ratkaisuilla maksaa 110 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 20 000 000 euroa valtatien 9 parantamisen aloittamiseen välillä Tampere—Orivesi.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Arto Pirttilahti /kesk