TALOUSARVIOALOITE 351/2013 vp

TAA 351/2013 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Mänttä-Vilppula-rataosalla ja rataosuuden Vilppulan asema — Mäntän keskusta avaamiseen

Eduskunnalle

Mänttä-Vilppulan ja Oriveden alueelta Tampereella työssäkäyvien ja opiskelevien määrä kasvaa jatkuvasti. Lisäksi sekä Mänttä-Vilppula että Orivesi ovat seudullisia koulutuskeskuksia, joihin on päivittäinen liikennetarve. Seudullisen liikenteen kasvaessa valtatien 9 välityskyky heikkenee ja toimivan raideliikenteen tarve kasvaa. Raideliikenteen kehittäminen on järkevää myös ympäristön kannalta. Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmassa kyseisen ratavyöhykkeen junavuorojen määrä kasvaisi nykyisestään. Lisäksi suunnitelmien mukaisesti rataosuus Vilppulan asemalta Mäntän keskustaan otettaisiin henkilöliikenteen käyttöön. Henkilöliikenneyhteyden parantaminen sisältyy myös vuonna 2012 valmistuneeseen Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisselvitykseen.

Tampere—Mänttä-Vilppula—Haapamäki-radalla kulkee nykyisin kolme edestakaista junavuoroa päivittäin. Nykyiset seisakkeet ovat Oriveden asema, Oriveden keskusta, Juupajoen Korkeakoski, Vilppulan asema ja Kolho. Kunnat ovat investoineet taajamajunaliikenteen seisakkeisiin. Olemassa olevan rataverkon käyttöä tulee tehostaa ja Vilppulan asema—Mäntän keskusta -rataosuuden avaaminen on olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntämistä tehokkaasti. Vilppulan asemalta Mäntän keskustaan johtava rataosuus tulee ottaa henkilöliikenteen käyttöön ja koko rataosuudella tulee junavuorojen määrää lisätä. Mänttä-Vilppulan kaupunki on omalta osaltaan valmis osallistumaan uuden rataosuuden investointeihin ja rakentamaan seisake- ja lähiliittymisparkkialueita. Rataosuuden avaamisella on suuri merkitys paikallisesti ja seudullisesti. Investointi työllistää ja edellytykset elinvoimaisen kaupungin kehitykselle paranevat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa henkilöliikenteen kehittämiseen Tampere—Mänttä-Vilppula-rataosalla ja rataosuuden Vilppulan asema—Mäntän keskusta avaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Arto Pirttilahti /kesk