TALOUSARVIOALOITE 352/2010 vp

TAA 352/2010 vp - Merja Kuusisto /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen joukkoliikenteen palveluiden ostoon ja kehittämiseen

Eduskunnalle

Tämä talousarvioaloite on Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnan yhteiseksi aloitteekseen hyväksymä aloite.

Talousarvioehdotuksen mukaan junien lähiliikenteen palveluiden ostoihin varattu määräraha laskee 10,9 miljoonasta eurosta 9,4 miljoonaan euroon. Tämä supistaa lähijunaliikenteen vuoroja Lahden ja Karjaan suuntiin, mikä on vastoin kuntien ja valtion liikenne- ja ilmastopoliittisia linjauksia.

Junavuorojen karsiminen on myös vastoin Helsingin seudun 14 kunnan yhteisesti hyväksymiä maankäytön, asumisen ja liikenteen strategisia linjauksia. Kunnat ovat investoineet paljon rata-alueisiin, liityntäpysäköintiin, rataan tukeutuviin asuntoalueisiin ja muuhun infrastruktuuriin. Junavuoroja vähennettäessä viedään pohjaa joukkoliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen kehittämiseltä.

Z-junan liikennöinti alkoi vuonna 2006, jolloin saman suunnan linja-autoliikenteen tarjonta väheni. Heti alusta juna saavutti matkustajien suosion. Vuosikymmenen loppupuolella vuoroja lisättiin. Vuonna 2009 junaa käytti pääkaupunkiseudun ja Lahden välillä noin 800 000 matkustajaa, joista suuri osa on kokonaan uusia matkustajia. Matkustajamäärän lisääntyminen on näkynyt kaikilla asemilla mm. liityntäpysäköintipaikkojen korkeina käyttöasteina. Näin ollen valtion tulee turvata lähijunaliikenteen riittävät määrärahat.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  31.30.63 lisäyksenä 1 500 000 euroa Z- ja Y-junien vuorojen turvaamiseksi.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Merja Kuusisto /sd
  • Maria Guzenina-Richardson /sd
  • Antti Kalliomäki /sd
  • Matti Saarinen /sd
  • Maarit Feldt-Ranta /sd
  • Rakel Hiltunen /sd
  • Johanna Karimäki /vihr
  • Risto Kuisma /sd
  • Tapani Mäkinen /kok
  • Pietari Jääskeläinen /ps

​​​​