TALOUSARVIOALOITE 352/2013 vp

TAA 352/2013 vp - Arto Pirttilahti /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun laajakaistayhteyksien ja valokuitukaapeleiden rakentamiseen

Eduskunnalle

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta kaudella 2007—2013 on tuettu laajakaistainfrastruktuurin kehittämistä. Vuonna 2013 myöntämisvaltuutta oli budjetoitu 5 070 000 euroa. Uudelle ohjelmakaudelle 2014—2020 ei laajakaistarakentamiseen ole momentille 30.10.64 osoitettu rahoitusta laajakaistarakentamiseen.

Uuden Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman aiheuttama vähennys laajakaistarakentamisen tukemiseen maaseutualueilla tulee kompensoida liikenne- ja viestintäministeriön osalta. Lisämäärärahan osoittaminen tukee myös laajakaista kaikille -hankkeen onnistumista.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.40.50 lisäyksenä 5 070 000 euroa maaseudun laajakaistayhteyksien ja valokuitukaapeleiden rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Arto Pirttilahti /kesk