TALOUSARVIOALOITE 352/2014 vp

TAA 352/2014 vp - Eero Reijonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hirvisalmen lossin korvaavan sillan rakentamiseen Juuan kunnassa

Eduskunnalle

Paalasmaan saaret ovat Pohjois-Karjalan maakunnan saarista asutuimmat. Kiinteän tieyhteyden rakentamiselle on vahvat perusteet. Saaressa asuu tällä hetkellä noin 150 vakituista asukasta. Kesäasuntoja saaressa on noin 400. Siltayhteyden puuttuminen estää alueen kehittymistä Juuan kirkonkylän läheisyydessä. Lossit hidastavat paitsi jokapäiväistä työssäkäyntiliikennettä myös sairasajo- ja muuta hälytysliikennettä. Lisäksi hanke edistäisi merkittävästi alueen heikkoa työllisyystilannetta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 3 000 000 euroa Hirvisalmen lossin korvaavan sillan rakentamiseen Juuassa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eero Reijonen /kesk

​​​​