TALOUSARVIOALOITE 354/2013 vp

TAA 354/2013 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin

Eduskunnalle

Lisääntynyt rajaliikenne edellyttää rajavartiolaitoksen toimintakyvyn turvaamiseksi lisärahoitusta. Valtiovarainvaliokunta on vuoden 2012 talousarviomietinnössään pitänyt välttämättömänä tarvetta huomioida rajanylitysten ja Venäjän liikenteen kasvu viranomaisresursseissa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  26.20.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa Rajavartiolaitoksen toimintamenoihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kari Rajamäki /sd