TALOUSARVIOALOITE 354/2014 vp

TAA 354/2014 vp - Eero Reijonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maatalousyrittäjien lomituspalveluiden kustannuksiin

Eduskunnalle

Lomitustoiminnan tarkoituksena on edistää maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä. Karjataloutta harjoittavat maatalousyrittäjät ovat oikeutettuja 26 päivän vuosilomaan, sijaisapua voi saada myös kasvinviljelyn harjoittaja. Vuosiloma on käyttäjälleen maksutonta, sijaisavusta peritään tulosidonnainen maksu.

Viljelijät kamppailevat kohoavien tuotantokustannusten, tuotantotukileikkausten, verojen ja maksujen korotusten sekä alhaisten tuottajahintojen synnyttämän kannattavuuskriisin kanssa. Jatkuvien tehostamispaineiden vuoksi kasvaneet pinta-alat, eläin- ja työmäärät uhkaavat viljelijöiden työssä jaksamista sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Työurien pidentämisen, työssä jaksamisen, kotimaisen ruoan turvaamisen ja valtio- sekä aluetalouksien vahvistamisen varmistamiseksi on viljelijöiden lomitustoimintaan varattava riittävä rahoitus.

Lomitustoimintaan talousarvioehdotuksessa osoitetut määrärahat eivät ole riittäviä tarpeeseen ja tavoitteiksi asetettujen toimenpiteiden suorittamiseen nähden.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.80.40 lisäyksenä 5 000 000 euroa valtion korvaukseen maatalousyrittäjien lomituspalveluiden kustannusten valtion osuuteen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Eero Reijonen /kesk
  • Elsi Katainen /kesk
  • Antti Rantakangas /kesk
  • Katri Komi /kesk
  • Lasse Hautala /kesk
  • Eeva-Maria Maijala /kesk
  • Jari Leppä /kesk
  • Timo Kalli /kesk

​​​​