TALOUSARVIOALOITE 357/2014 vp

TAA 357/2014 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hautolahti—Jouhteninen-maantien peruskorjauksen aloittamiseen Kuopiossa

Eduskunnalle

Kuopion kaupungin alueella (Karttula) oleva Hautolahti—Jouhteninen-maantie on heikkokuntoinen liikennemääriin ja raskaan ajoneuvoliikenteen käyttöön nähden. Tie on merkittävä liikenneväylä mm. puun- ja sorankuljetukselle. Hautolahdesta toimitetaan soraa suuria määriä laajalle alueelle Pohjois-Savossa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa Hautolahti—Jouhteninen-maantien peruskorjauksen aloittamiseen Kuopiossa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markku Rossi /kesk