TALOUSARVIOALOITE 359/2013 vp

TAA 359/2013 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Puurtilantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Varkaudessa välille valtatie 23—Kopolanniemi

Eduskunnalle

Puurtilantien kevyen liikenteen väylän rakennushanke ei sisälly vielä mihinkään hankeohjelmaan. Tieosuus on hyvin suosittu ulkoilureitti kolmen järvenselän ympäri. Teiden alkupäässä on asianmukaiset kevyen liikenteen väylät, mutta valtatien 23 ja Kopolanniementien väliltä se puuttuu. Varsinkin Puurtilantie on mutkainen ja mäkinen, minkä vuoksi kevyen liikenteen väylä on todella tarpeen. Samoin valtatien 23 ylitys on vaarallinen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Puurtilantien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Varkaudessa välille valtatie 23—Kopolanniemi.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kari Rajamäki /sd