TALOUSARVIOALOITE 36/2013 vp

TAA 36/2013 vp - Ritva Elomaa /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen veteraanien ystävätoiminnan edistämiseen

Eduskunnalle

Yksinäisyys on valitettavan yleinen ongelma sotaveteraanien keskuudessa. Varsinais-Suomessa ollaan käynnistämässä vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa veteraaneille suunnattua ystävätoimintaa. Vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytointi on kuitenkin osoittautunut haasteelliseksi. Pienen ystävätoiminnasta maksetun korvauksen myötä rekrytointi tähän tärkeään työhön helpottuisi merkittävästi ja toiminta saataisiin käyntiin. Ystävätoiminnan kehittymistä tulisi seurata huolella ja kehittää jatkuvasti sekä mahdollisesti laajentaa valtakunnalliseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.50.56 lisäyksenä 75 000 euroa veteraanien ystävätoiminnan edistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Ritva Elomaa /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps