TALOUSARVIOALOITE 360/2014 vp

TAA 360/2014 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 551 liikenneturvallisuuden ja perusparannuksen suunnitteluun välillä Haminalahti—Pihkainmäki Kuopiossa

Eduskunnalle

Maantie 551 Haminalahden ja Pihkainmäen välillä Kuopiossa on hyvin vilkkaasti liikennöity tie. Maantien varrella on kaksi koulua, Pihkainmäen ala-aste ja Rytkyn ala-aste. Liikenneturvallisuuden parantaminen maantietä leventämällä, maantien profiilia muuttamalla sekä rakentamalla kevyen liikenteen väylä on perusteltua. Tiellä liikkuu raskaan liikenteen ohella paljon nuoria koululaisia ja muuta kevyttä liikennettä.

Aiemmin toteutunut Karttulan ja Kuopion kuntaliitos mahdollistaa alueen yhteisen maankäytön suunnittelun ja toteutuksen, joka lisää liikennettä Pihkainmäen ja Karttulan suuntaan.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Kuopion Haminalahden ja Karttulan Pihkainmäen välisen maantien 551 liikenneturvallisuuden ja perusparannuksen suunnitteluun.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markku Rossi /kesk