TALOUSARVIOALOITE 361/2013 vp

TAA 361/2013 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Leppävirta — Sorsakosken teollisuusalue

Eduskunnalle

Leppävirran tienristeyksestä Sorsakosken teollisuusalueelle kulkevan maantien 533 liikenne on vilkasta, ja tieltä puuttuu kevyen liikenteen väylä, jota erityisesti työmatkalaiset tarvitsevat. Kevyen liikenteen väylä on tarpeellinen, sillä mutkaista tietä pitkin kulkee runsaasti raskasta liikennettä teollisuustaajamaan. Kevyen liikenteen väylien rakentaminen edistää alueen liikenneturvallisuutta ja viihtyvyyttä ja lisää hyötyliikuntaa. Leppävirran ja Sorsakosken välille tarvittavan kevyen liikenteen väylän pituus on 6,8 kilometriä, ja osuudella on myös pari siltaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Leppävirta — Sorsakosken teollisuusalue.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kari Rajamäki /sd