TALOUSARVIOALOITE 361/2014 vp

TAA 361/2014 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Suihkolan eritasoyhteyden rakentamiseen Savon radalla Suonenjoella

Eduskunnalle

Savon radan nopeuttamista ja tasoristeyksien poistamista on rahoitettu EAKR-varoilla Pieksämäen ja Kuopion välillä.

Viimeinen tasoristeys Savon radalla Suonenjoen ja Pieksämäen välillä on Suonenjoen Suihkolassa. Maaoikeus on päättänyt, että Suihkolaan on rakennettava eritasoristeys Liikenneviraston ajamien halvempien tiejärjestelyjen sijasta. Tämä tarkoittaa alikulkusillan rakentamista. Tähän ei kuitenkaan ole varattu rahoitusta, vaikka luonnollisesti oikeuden päätöstä tulee noudattaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Suihkolan eritasoyhteyden rakentamiseen Savon radalla Suonenjoella.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markku Rossi /kesk

​​​​