TALOUSARVIOALOITE 363/2013 vp

TAA 363/2013 vp - Kari Rajamäki /sd ym.

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen kantatien 77 perusparantamiseen välillä Pohjois-Savon maakunnanraja — valtatie 4

Eduskunnalle

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2014 esitetään perusväylänpitoon 987 miljoonan euron määrärahaa. Määrärahan tarve on esitystä suurempi, ja lisärahoitusta tulisi kohdistaa teiden perusparantamiseen ja siten liikenneturvallisuuden edistämiseen. Perusparantamisen kohdistaminen alueellisesti tukee myös elinkeinoelämän toimijoita, kuten puunjalostusteollisuuden ja matkailun tarvitsemia liikenneyhteyksiä.

Keski-Suomen puolella on suunniteltu kantatien 77 parantamista välillä Keitele (Pohjois-Savon maakunnanraja) — Taimoniemi (valtatie 4). Kantatien keskimääräinen vuorokausiliikenne Keiteleen kohdalla on noin 1 400 ajoneuvoa ja lähellä valtatien 4 risteystä noin 2 200 ajoneuvoa. Kantatie 77 on yhteysväli Joensuun ja Vaasan välillä, ja suunnitelma-alueen tietä käytetään lisäksi puunjalostusteollisuuden kuljetuksiin. Tien parantaminen tuo jatkuvuutta raskaan liikenteen kuljetuksille ja teollisuudelle, edesauttaa Suomen poikittaisliikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Suunnittelualueen liikenteen sujuvuutta parannetaan tien poikkileikkausta leventämällä, liittymäjärjestelyillä sekä tien geometrian muutoksilla. Tiesuunnitelma on alun perin laadittu vuonna 2006, jolloin kustannusarvio oli 8,6 miljoonaa euroa. Kantatien 77 päällystämisen kustannusarvio välillä Keitele—maakunnanraja on n. 0,7 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa kantatien 77 perusparantamiseen välillä Keitele (Pohjois-Savon maakunnanraja) — Taimoniemi (valtatie 4).

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kari Rajamäki /sd
  • Pentti Oinonen /ps
  • Markku Rossi /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Elsi Katainen /kesk
  • Erkki Virtanen /vas