TALOUSARVIOALOITE 365/2013 vp

TAA 365/2013 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kylätoiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Kyläyhdistyksillä on tärkeä merkitys arkiturvallisuuden luojana. Samalla luodaan kylillä asuville ihmisille edellytykset työhön ja riittävään toimeentuloon. Tärkeitä ja rakkaita asioita kylien ihmisille ja vapaa-ajan asukkaille ovat myös hyvä ympäristö, inhimillinen ja sosiaalinen hyvinvointi sekä riittävät palvelut.

Suomen Kylätoiminta ry eli SYTY edistää valtakunnallisesti kylätoimintaa ja muuta paikallislähtöistä kehittämistä. SYTY toimii maaseudun kehittämistä edistävien järjestöjen ja kylien valtakunnallisena yhteistyöelimenä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.50.62 lisäyksenä 200 000 euroa kylätoiminnan tukemiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kari Rajamäki /sd