TALOUSARVIOALOITE 365/2014 vp

TAA 365/2014 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 kokonaisvaltaisen kehittämisen suunnitteluun välillä Hankasalmi—Niiralan raja-asema

Eduskunnalle

Valtatie 9 on Suomen tärkeimpiä poikittaisia yhteyksiä. Liikenne- ja viestintäministeriö teki 16.2.2010 päätöksen, jonka mukaan valtatie 17 välillä Kuopio—Joensuu muutettiin osaksi valtatietä 9 ja samalla valtatietä 9 jatkettiin Niiralan raja-asemalle saakka. Valtatie 9 on siis pitkä yhtenäinen poikittaisyhteys samalla tienumerolla Turusta Niiralaan. Tien luonne on kansainvälinen yhdistäen Venäjän liikenteen Turun sataman kautta muualle Eurooppaan. Valtatie 9 yhdistää viittä merkittävää maakuntakeskusta: Turkua, Tamperetta, Jyväskylää, Kuopiota ja Joensuuta.

Varsinais-Suomen ELY-keskus laatii alustavaa yleissuunnitelmaa valtatien 9 yhteysvälin Turku—Tampere kehittämiseen. Nuutajärven ja Tipurin välille on valmistunut tiesuunnitelma, ja välillä Yliskylä—Oritupa tiesuunnitelmaa laaditaan.

Valtatien 9 liikennemäärät ovat kasvaneet mm. Kuopion Ikean ja Ikanon vetovoiman johdosta. Siksi on järkevää edistää 9-tien kokonaisvaltaista kehittämistä koko valtatien osalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 9 kokonaisvaltaisen kehittämisen suunnitteluun välillä Hankasalmi—Niiralan raja-asema.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markku Rossi /kesk

​​​​