TALOUSARVIOALOITE 366/2013 vp

TAA 366/2013 vp - Kari Rajamäki /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon

Eduskunnalle

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa lasten ja nuorten psykiatrisella osastolla on huomattu, että lasten ja nuorten lähetteet ovat lisääntyneet rajusti. Suomen lastenpsykiatristen klinikoiden tekemän tutkimuksen mukaan lapsena sairastetuilla, hoitamattomilla psykiatrisilla häiriöillä on ennustearvoa muuhun elämään. Häiriintyneisyys ennustaa syrjäytymistä ja jopa rikollisuutta. Itä-Suomelle myönnetyllä erillisrahalla on vaikutettu merkittävästi avohuoltoon. Kuitenkaan hoitotakuu ei toteudu lasten psykiatrisessa hoidossa mielenterveysasetuksen mukaisesti, ja vain kaikkein akuuteimpiin tapauksiin voidaan vastata hyvin. Ongelmia tuottaa myös resurssien vähyys henkilökunnan palkkauksessa ja hoitopaikkojen määrässä. Myös lastenpsykiatriaan erikoistumiseen ei ole osoitettu riittävästi rahaa.

Lasten psykiatriseen hoitoon tarvitaan lisää resursseja koko maassa. Tätä edellyttää sekin, että lastenpsykiatriassa hoitoajat ovat yleensä pitkiä, vuodesta kahteen vuotta. Asia edellyttää valtiolta aktiivista roolia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon luvun  33.60 uudelle momentille 4 000 000 euroa lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Kari Rajamäki /sd