TALOUSARVIOALOITE 367/2013 vp

TAA 367/2013 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen nuorten kuntouttavaan mielenterveystyöhön

Eduskunnalle

Mielenterveyden ongelmat ovat merkittävä syy erityisesti nuorten syrjäytymisen ja myös todetun työkyvyttömyyden taustalla. Nykyisin päivittäin kuusi alle kolmekymppistä nuorta jää työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden vuoksi. Mitä useampi näistä nuorista pääsee normaaliin arkielämään kiinni tai ennen kaikkea saa avun ongelmiinsa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sitä paremmin hyvinvointiyhteiskuntamme toimii. Etenkin kouluissa kaivattaisiin kipeästi kuraattoreita, joille puhua ongelmista ennen kuin on liian myöhäistä.

Masennus on suuri riskitekijä nuorten syrjäytymiskehityksen takana. Riskitekijä masennukseen sairastumiselle taas on säännöllisen päivittäisen tekemisen puute. Näihin ongelmiin on nuorten kohdalla erityisen tärkeää saada välittömästi tukea ja apua. Nuori tarvitsee rinnallakulkijoita, jotka auttavat häntä itsetuntokysymyksissä ja oman itsensä löytämisessä. Valitettavasti suurimmassa vaarassa olevien palvelut ovat kaikista heikoimmalla tolalla. Erityisesti ne nuoret, jotka eivät ole työterveys- tai opiskelijaterveydenhuollon piirissä, joutuvat jonottamaan palveluja aivan liian pitkään. Näiden nuorten ongelmia on myös vaikeampi havaita, ja masentuneelle kynnys hoitoon hakeutumiseen on suuri, varsinkin, jos usko hoidon saamiseen on heikko.

Terapiahoitojen lisäksi myös toisenlaisella kuntouttavalla toiminnalla on suuri arvo nuorten mielenterveyden tukemisessa. Yhteisöhoidoissa hoito ja kuntoutus muodostuvat runsaan yhteistoiminnan pohjalta. Hoitajalla on rooli ohjaajana ja vierellä kulkijana. Hoidot tukevat mielenterveyskuntoutusta ja työelämään pääsyä. Toipuminen vakavista mielenterveyden ongelmista on hidasta, ja tarve monipuoliselle kuntouttavalle mielenterveystoiminnalle on suuri. On järkevämpää investoida nuoren henkilön terveyteen ja työkykyyn kuin menettää hänen koko elämänsä pituinen työpanos. Työelämästä syrjäyttäviin mielenterveyden häiriöihin on puututtava riittävillä määrärahoilla sekä mielenterveyslainsäädännön kokonaisuudistuksella.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 500 000 euroa nuorten kuntouttavaan mielenterveystoimintaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Leena Rauhala /kd