TALOUSARVIOALOITE 369/2013 vp

TAA 369/2013 vp - Leena Rauhala /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen turvakotijärjestelmän valtakunnallistamiseen

Eduskunnalle

Suomessa on turvakotipaikkoja noin 0,24 paikkaa 10 000:ta asukasta kohti. Tällä hetkellä turvakotipaikkoja on noin 125, kun Euroopan neuvoston suosituksen mukainen määrä olisi 530 turvakodin perhepaikkaa. Suomi on saanut lukuisia huomautuksia turvakotipalvelujen vähäisyydestä YK:n Cedaw-komitealta (kaikkinaisen naisten syrjinnän vähentämiseen pyrkivä komitea). Myös Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä koskevan yleissopimuksen ratifiointi edellyttää turvakotipalvelujen olemassaoloa lähisuhde- ja perheväkivallan uhreille.

Turvakotipalveluiden järjestäminen on kirjattu hallitusohjelmaan, ja järjestelmän valtakunnallistamista on edellytetty myös hallituksen hyväksymässä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa. Lähisuhde- ja perheväkivallan uhrin mahdollisuus saada palveluja on tänä päivänä sidoksissa asuinkunnan taloudelliseen tilanteeseen ja alueen palvelutarjontaan. Velvoittavaa lainsäädäntöä ei ole. Uhrin mahdollisuuteen saada turvakotipalveluja vaikuttaa myös se, kuinka hyvin kunnissa tunnistetaan väkivallan uhrien erityispalvelun tarve.

Turvakotipalvelujen järjestämistä koskevan lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta. Kustannukset kasvavat asteittain järjestelmän rakentamisen myötä, ja ensi vuodelle kustannukset olisivat 2 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 2 000 000 euroa turvakotijärjestelmän valtakunnallistamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Leena Rauhala /kd
  • Sari Palm /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Pentti Oinonen /ps