TALOUSARVIOALOITE 369/2014 vp

TAA 369/2014 vp - Markku Rossi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen yksityisten teiden valtionapuun

Eduskunnalle

Metsäauto- ja muut paikallistiet ovat metsätalouden verisuonisto. Itä-Suomessa ne palvelevat myös maatalouselinkeinon, kasvavien bioenergiakuljetusten, kaivannaisteollisuuden ja matkailun tarpeita. Yksityisteiden ylläpitoon tarkoitettu määräraha oli vielä vuonna 2011 23 miljoonaa euroa, vuonna 2012 13 miljoonaa euroa, vuonna 2013 9 miljoonaa euroa, ja kuluvana vuonna 2014 se on 8 miljoonaa euroa. Ensi vuodelle hallitus esittää määrärahan edelleen alentamista 3 miljoonaan euroon. Määrärahan raju aleneminen on jo nyt heijastunut ja tulee jatkossa vielä rajummin heijastumaan yksityistieverkon kuntoon ja sen kykyyn palvella metsäteollisuuden kuljetustarpeita ja maamme energiahuollon kannalta välttämättömiä bioenergiakuljetuksia. Samanaikaisesti kuntien mahdollisuudet tukea yksityisteitä ovat taloustilanteen vuoksi heikentyneet, mikä entisestään heikentää yksityisteiden kuntoa. Yksityisteiden valtionavun tarve olisi vähintään vuoden 2011 tason mukainen, mutta valtion taloustilanteen perusteella määrärahan säilyttäminen edes tämän vuoden 8 miljoonan euron tasossa on perusteltua.

Yksityisteiden tukeminen on myös investointi kansallisvarallisuuteen, eikä se ole pelkästään kuluerä. Yksityisteillä on valtakunnallisesti tärkeä merkitys maatalouden, metsätalouden ja kaivannaisteollisuuden kuljetusten hoitamisessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.50 lisäyksenä 5 000 000 euroa yksityisten teiden valtionapuun.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markku Rossi /kesk
  • Erkki Virtanen /vas
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Elsi Katainen /kesk
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Kari Rajamäki /sd

​​​​