TALOUSARVIOALOITE 37/2013 vp

TAA 37/2013 vp - Ritva Elomaa /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotihoitoon Varsinais-Suomessa

Eduskunnalle

Rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotihoitoon osoitettavat määrärahat vähenevät eduskunnan yhteisestä veteraanien tukemista koskevasta päätöksestä huolimatta. Monissa kunnissa kuntoutusmäärärahat eivät ole kattaneet kaikkien veteraanien kuntoutusta. Sotiemme veteraanien määrä vähenee vuosittain ja poliitikot käyttävät sitä perusteena määrärahojen vähentämiselle. Todellisuudessa kuntoutukseen oikeutettujen henkilöiden keski-iän noustessa palvelujen tuottamisen hinta nousee esimerkiksi kotihoidon tarpeen lisääntyessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.50.56 lisäyksenä 500 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotihoitoon Varsinais-Suomessa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Ritva Elomaa /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Anne Louhelainen /ps