TALOUSARVIOALOITE 370/2013 vp

TAA 370/2013 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen opintojen ohjaukseen

Eduskunnalle

Opinto-ohjaus on tehokas tapa puuttua nuorten syrjäytymiseen ja toimeenpanna nuorisotakuuta. Nykyisin koulunsa keskeyttävien nuorten keskuudessa suurin yksittäinen selitys keskeytyksille on se, että nuori kokee tehneensä väärän alavalinnan. Opinto-ohjauksen avulla voidaan ajoissa auttaa nuoria valitsemaan itselleen sopiva jatkokoulutus. Ennalta ehkäisevänä toimena perusopetuksessa se myös tavoittaa koko ikäryhmän helpoimmin.

OAJ:n arvion mukaan opintojen ohjaus kouluissa ja oppilaitoksissa toimii vain puolella henkilöstömäärällä verrattuna siihen, mikä olisi arvioitu kohtuulliseksi. Riittävän tason saavuttamiseksi nykyinen 600 oppilaanohjaajan määrä olisi nostettava lähelle tuhatta. Oppilaanohjaajien määrää onkin alettava lisätä välittömästi. Nuorisotakuu toteutuu parhaiten auttamalla nuoria ajoissa oikealle jatkouralle. Työvoimapoliittiset toimet ja esimerkiksi nuorten aikuisten osaamisohjelma eivät toteudu tavoitteiden mukaisesti ilman riittävää opinto-ohjausta ja muita ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa oppilaanohjaajien palkkaamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Leena Rauhala /kd