TALOUSARVIOALOITE 370/2014 vp

TAA 370/2014 vp - Markku Rossi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 9 Jännevirran sillan tie- ja rakennussuunnitelman laatimiseen

Eduskunnalle

Valtatie 9 on Suomen tärkeimpiä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Se yhdistää Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion sekä Joensuun kasvukeskukset jatkuen idässä Niiralan raja-asemalle asti. Tie on tärkein naapurimaakuntien, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan yhdysväylä, ja se yhdistää maakuntien keskukset Kuopion ja Joensuun. Kuopio—Joensuu-yhteysvälin akuutein ongelma on Kuopion ja Siilinjärven rajalla sijaitsevan Jännevirran sillan kunto. Jännevirran kautta kulkee TEN-T-ydinverkostoon kuuluva syväväylä (syväys 4,2 m) Siilinjärvelle ja laivaväylä (syväys 2,4—1,5 m) Juankosken ja Nilsiän kautta Tahkon matkailukeskukseen.

Jännevirtaan on esitetty rakennettavaksi kiinteä 24,5 metrin alikulkukorkeudella varustettu silta nykyisen sillan eteläpuolelle. Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehdään noin 3 km:n matkalla ja maantien 16340 uuteen liittymään rakennetaan valtatielle kääntymiskaistat. Uuden valtatien leveys on 10,5 metriä, josta ajoradan leveys on 7,5 metriä. Uudelle sillalle tulee lisäksi 4,0 metrin levyinen kevyen liikenteen väylä. Yksityistien liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyjä parannetaan sekä esitetään tehtäväksi melusuojauksia. Ennen hankkeen toteuttamista laaditaan vielä yleissuunnitelmaa tarkempi tiesuunnitelma vuonna 2015. Tavoitteena on, että aloitusvalmius suunnitelmien puolesta olisi vuonna 2016 ja rakentaminen alkaisi 2017.

Jännevirran uudistamisen kustannusarvio on 46,4 miljoonaa euroa, ja tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen kustannus vuonna 2015 on 1,2 miljoonaa euroa ja 2016 1,3 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 1 200 000 euroa valtatien 9 Jännevirran sillan tie- ja rakennussuunnitelman laatimiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markku Rossi /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Erkki Virtanen /vas
  • Elsi Katainen /kesk
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Pentti Oinonen /ps
  • Kari Rajamäki /sd

​​​​