TALOUSARVIOALOITE 371/2013 vp

TAA 371/2013 vp - Leena Rauhala /kd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vaikeavammaisille koulutusta järjestävien vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin

Eduskunnalle

Vaikeavammaisille koulutusta järjestävät oppilaitokset toteuttavat käytännössä hallitusohjelman kirjausta "vammaisten mahdollisuuksia työntekoon lisätään". Itsenäisen selviytymisen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen eivät tapahdu itsestään, vaan vaativat tukea, jota nämä oppilaitokset tarjoavat.

Lehtimäen opisto on oppilaitos erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Sen järjestämä koulutus ehkäisee pääasiassa vaikeavammaisten oppilaidensa yhteiskunnallista ja sosiaalista syrjäytymistä. Opinnot jakautuvat kahteen linjaan, joista toinen valmentaa ammatilliseen koulutukseen sekä toinen, itsenäistymisen ja hyvinvoinnin opintolinja antaa valmiuksia muun muassa itsenäiseen asumiseen.

Opiston ennestään hankalaan rahoitustilanteeseen tehtiin vuoden 2012 alussa kipeä 15 %:n leikkaus, joka on koitumassa sen selviytymiselle liian rankaksi. Käytännössä opisto ei pysty jatkamaan, ellei se saa korjausta valtionosuuteensa. Myös ja erityisesti vaikeavammaisten opiskelijoiden vapaan sivistystyön koulutusmahdollisuudet on turvattava.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.30.30 lisäyksenä 500 000 euroa vaikeavammaisille koulutusta järjestävien vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttökustannuksiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Leena Rauhala /kd