TALOUSARVIOALOITE 371/2014 vp

TAA 371/2014 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan

Eduskunnalle

Sosiaalialan osaamiskeskukset kokoavat alueensa kuntia, tutkimuslaitoksia, koulutusorganisaatioita, järjestöjä ja muita tahoja yhteistyöhön alueellaan. Sosiaalialan osaamiskeskusten laissa määritelty tehtävä on kehittää ja välittää sosiaalialan osaamista ja asiantuntemusta; kehittää peruspalveluja sekä erityisosaamista vaativia erityis- ja asiantuntijapalveluja; turvata perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen ja käytännön työn monipuolinen yhteys; toteuttaa tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa sekä ylläpitää yhteistyötä alueellisten erityis- ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseksi. Alueellisia osaamiskeskuksia on 11, joiden perusrahoitus muodostuu valtionavusta. Osaamiskeskukset muodostavat tärkeän koko maan kattavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueellisen verkoston. Erityisesti nyt kunta- ja sote-uudistuksia tehtäessä sosiaalialan osaamiskeskuksilla on paljon annettavaa. Hallituksen talousarvioesityksessä sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan valtionavustusta esitetään leikattavaksi 500 000 eurolla. Tämä uhkaa romuttaa pahoin sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.60.63 lisäyksenä 500 000 euroa sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Markku Rossi /kesk

​​​​