TALOUSARVIOALOITE 372/2013 vp

TAA 372/2013 vp - Leena Rauhala /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen vaihtoehtoisen ammatillisen koulutuksen edistämiseen

Eduskunnalle

Työurien pidentäminen ja nuorten syrjäytymisen torjunta ovat keskeisimpiä haasteita suomalaisessa yhteiskunnassa. Usein esitetyt toimenpiteet työurien pidentämiseksi keskittyvät pelkästään opintoaikojen lyhentämiseen tai eläkeiän nostoon. Tärkeä tavoite näiden rinnalla tulee olla pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistettävien ryhmien saaminen mukaan työelämään. Erityisesti syrjäytyneiden, ammatillista koulusta vailla olevien nuorten auttaminen vaatii uudenlaisia toimintamalleja.

Rauman Seudun Katulähetys ry:n (RSKL) kehittämä ja pilotoima vaihtoehtoisen ammatillisen koulutuksen malli (VALO-malli) on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi tukea kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä. Toimintamalli on yhdistelmä yksilöllistä moniammatillista auttamista, tavoitteellista työpajatoimintaa, osatutkintoja ja yhteistyötä toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa. Toimintamallin käyttöä muilla paikkakunnilla on edistetty RSKL:n koordinoimassa VeTo-projektissa. Sininauhaliiton jäsenjärjestöjen verkostoa hyödyntäen toimintamallin käyttöönottoa on tarkoitus edelleen laajentaa seutukunnallisesti ja valtakunnallisesti.

Jotta pystymme vastaamaan suurimmassa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tarpeisiin, on tärkeää kehittää uusia, tehokkaampia toimintamalleja ja edistää tuloksellisiksi osoittautuneiden parhaiden käytäntöjen leviämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.03.63 lisäyksenä 200 000 euroa vaihtoehtoisen koulutuksen (VALO-malli) edistämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Leena Rauhala /kd
  • Sari Palm /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Peter Östman /kd