TALOUSARVIOALOITE 373/2013 vp

TAA 373/2013 vp - Leena Rauhala /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen päihdeäitien hoidon järjestämiseen

Eduskunnalle

Yhteiskunnan kannattaa panostaa päihteiden käytön vähentämiseen, koska tähän tarkoitukseen käytetyt varat tulevat moninkertaisesti takaisin vähentyneistä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluista järjestyksenvalvonnan kuluihin. Erityistä huomiota tulisi yhteiskunnan puolesta osoittaa päihdeongelmista kärsivien äitien tukemiseen. Panostukset päihdeongelmaisten raskaana olevien naisten ja heidän lastensa palveluihin vähentävät huostaanottojen määrää ja vaikuttavat ennalta ehkäisevästi myös lasten ja nuorten syrjäytymiskehitykseen.

Kuntien huonon taloudellisen tilanteen ja pienentyvien valtionosuuksien myötä on tärkeää turvata päihdeäideille mahdollisuus saada vaikuttavaa hoitoa ja palveluita. Heikossa taloudellisessa tilanteessa kunnat usein joutuvat leikkaamaan sellaisista ei-lakisääteisistä palveluista, joiden avulla kuitenkin saataisiin pidemmällä aikavälillä taloudellisia säästöjä ja ennen kaikkea lievitettäisiin suuresti inhimillistä hätää ja kärsimystä.

Eduskunta on aikaisempina vuosina osoittanut lisämäärärahoja valtakunnallisen Pidä kiinni -hoitojärjestelmän rahoitukseen. Tämän hoitojärjestelmän jatkuvuus on erittäin tärkeää, sillä sen tarjoama hoito on ollut vaikuttavaa ja sen avulla on useissa tapauksissa pystytty välttämään lapsen huostaanotto. Hoitojärjestelmän toiminnan jatkumiseksi ja uusien hoitomuotojen kehittämiseksi tarvitaan yhteiskunnan vahvaa panostusta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  33.03.63 lisäyksenä 1 000 000 euroa päihdeäitien hoidon järjestämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Leena Rauhala /kd
  • Sari Palm /kd
  • Jouko Jääskeläinen /kd
  • Sauli Ahvenjärvi /kd
  • Peter Östman /kd