TALOUSARVIOALOITE 374/2013 vp

TAA 374/2013 vp - Juha Rehula /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen syrjäytymisen ehkäisyyn poikkihallinnollisella työllisyysohjelmalla Lahden kaupunkiseudulla

Eduskunnalle

Lahden kaupunkiseutu on mukana hallitusohjelmaan sisältyvässä kuntakokeilussa. Kokeilun tarkoituksena on löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroinnin malleja rakennetyöttömyyden alentamiseksi. Kokeilu tarjoaa kunnille nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, millä tavoin pitkään työttöminä olleiden palvelut järjestetään. Keskeistä kokeilussa on uusien palvelujen ja toimintamallien kehittäminen ja käyttöönotto.

Kokeilun piiriin kuuluvat pitkäaikaistyöttömistä ensisijaisesti ne, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella vähintään 500 päivää työttömyysetuutta ja jotka tarvitsevat työvoimapalvelujen lisäksi kuntien järjestämisvastuulla olevia työllistymisedellytyksiä parantavia palveluja. Em. lisäksi kohderyhmään voi kuulua vähintään 12 kuukautta yhtäjaksoisesti työttöminä olleita, joilla on riski syrjäytyä työmarkkinoilta. Käynnissä olevassa kuntakokeilussa on havaittu puutteita mm. välityömarkkinoiden ja nuorisotyöttömyyden menetelmissä ja resursseissa.

Lahden ja Oulun kaupunkiseutujen kunnat laativat ja toteuttavat yhdessä valtion kanssa osana kasvusopimuksia yhteisen, poikkihallinnollisen työllisyysohjelman. Ohjelman tavoitteena on löytää toimenpiteet ja kehittää työvoimapalvelumallia kaupunkiseutujen nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Työllisyysohjelmaan kytketään mukaan nuorisotakuun toteuttaminen, työllisyyskuntakokeilu ja rakennemuutostukialue-kokonaisuuksiin sisältyvät toimenpiteet

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.30.51 lisäyksenä 1 000 000 euroa syrjäytymisen ehkäisyyn poikkihallinnollisella työllisyysohjelmalla Lahden kaupunkiseudulla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Juha Rehula /kesk
  • Jouko Skinnari /sd
  • Mika Kari /sd
  • Kalle Jokinen /kok
  • Anne Louhelainen /ps
  • Ismo Soukola /ps
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Johannes Koskinen /sd
  • James Hirvisaari /ps
  • Sanni Grahn-Laasonen /kok