TALOUSARVIOALOITE 374/2014 vp

TAA 374/2014 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Tornion-Muonionjoen kalastusoikeuksien selvittämiseen

Eduskunnalle

Suomen kalastuslainsäädännössä noudatettavan pääsäännön mukaan kalastusoikeus kuuluu vesialueen omistajalle ja kalastusoikeudella tarkoitetaan kalastusoikeutta kaikkiin vesialueella eläviin kalalajeihin.

Yhdessä eräiden muiden Pohjanlahteen laskevien jokien kanssa Tornion-Muonionjoki muodostaa poikkeuksen tästä pääsäännöstä. Tornion-Muonionjoen Suomen puoleisella alueella lähdetään siitä, että oikeus lohen ja meritaimenen pyyntiin ei kuulu vesialueen omistajalle, vaan Suomen valtiolle. Tämän oikeuden katsotaan perustuvan nk. regaalioikeuteen, eli kuninkaalle kuuluvaan oikeuteen.

Kalastuslain kokonaisuudistuksen työryhmän mietinnössä (2012/3—27.1.2012) on kiinnitetty tähän asiaan huomiota, sivu 47: "Valtion yksityisiä kalastuksia (regale) ja koskitilojen kalastusoikeuksia on tarpeen selvittää kalastuslain jatkotyössä."

Regaalioikeuden oikeusperuste on toistaiseksi selvittämättä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.40.51 lisäyksenä 30 000 euroa Tornion-Muoniojoen valtion yksityisiä kalastuksia (regale) ja koskitilojen kalastusoikeuksien selvittämistä varten.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Simo Rundgren /kesk

​​​​