TALOUSARVIOALOITE 375/2013 vp

TAA 375/2013 vp - Eero Reijonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hevostietokeskus ry:n toiminnan kehittämiseen

Eduskunnalle

Hevostalousyrityksiin on panostettu runsaasti viime vuosina. On tärkeää, että alan toimijoilla on käytettävissään uutta ajanmukaista tietoa ja neuvontamateriaalia. Suomen Hevostietokeskus ry on neuvontaa ja koulutusta kehittävä yksikkö, joka tuottaa ja välittää uutta tietoa muun muassa hanketoiminnan avulla. Hevostietokeskuksella on mittava kokemus hankesuunnittelusta ja hankekokonaisuuksien toteuttamisesta sekä alueellisesti että valtakunnallisesti.

Hevostietokeskus toteuttaa sähköistä neuvontaa ylläpitämällä internetsivustoa, jolle on koottu tällä hetkellä noin 300 sivua valikoitua ja tarkastettua tietoa hevosalan keskeisistä kysymyksistä. Sähköisten neuvontapalveluiden kehittämiseen ja ylläpitoon, neuvontamateriaalin tuottamiseen sekä hanketoiminnan perusvoimavaraksi tarvitaan valtion rahoitusta.

Hevostietokeskus ry:n valtionapu tukisi myös Kiuruvedellä olevan hevosalan ammatillisen koulutuksen kehittämistä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 70 000 euroa Hevostietokeskus ry:n toiminnan kehittämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Eero Reijonen /kesk
  • Katri Komi /kesk