TALOUSARVIOALOITE 376/2013 vp

TAA 376/2013 vp - Eero Reijonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun elinkeinojen kehittämiseen

Eduskunnalle

Valtionavun pitää olla tasolla, jolla kyetään turvaamaan tasokas sekä alueellisesti että sisällöllisesti kattava neuvonnan tarjonta, joka omalta osaltaan luo edellytyksiä maataloustuotannon harjoittamiselle koko Suomessa. Alueellinen neuvontajärjestö tavoittaa vuosittain yli 40 % maatiloista (laskutettujen asiakkaiden määrä).

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Eero Reijonen /kesk
  • Katri Komi /kesk