TALOUSARVIOALOITE 376/2014 vp

TAA 376/2014 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen turvallisuuden parantamiseen valtatien 4 väleillä Kuivaniemi—Simo ja Viantie—Maksniemi

Eduskunnalle

Hirvionnettomuustiheys valtatiellä 4 Simon kunnan alueella on Suomen suurimpia. Liikenne on erittäin vilkasta. Väleillä Kuivaniemi—Simo ja Viantiejoki—Maksniemi ei ole hirviaitoja. Hirvieläinonnettomuuksien laskennalliset kustannukset yhteiskunnalle ovat vuosittain kymmeniä miljoonia. Hirvikannan pienentäminen ei ole vähentänyt hirvionnettomuuksien määrää, sillä kannan pienennys saattaa aiheuttaa hirvieläimillä entistä enemmän vaeltamista.

Hirviaidan kustannukset edellä mainituilta valtatien 4 puuttuvilta väleiltä on arvioitu olevan yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  30.40.51 lisäyksenä 500 000 euroa turvallisuuden parantamiseen valtatien 4 väleillä Kuivaniemi—Simo ja Viantie—Maksniemi.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Simo Rundgren /kesk

​​​​