TALOUSARVIOALOITE 377/2013 vp

TAA 377/2013 vp - Eero Reijonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen 4H-toimintaan

Eduskunnalle

4H-järjestö on koko olemassaolonsa ajan kasvattanut nuoria työelämään ja työllistänyt heitä erilaisiin työtehtäviin sekä maaseudulla että kaupungeissa. Järjestöllä on valmiit rakenteet ja tarvittava osaaminen nuorten työllistämiseen, työelämätaitojen kouluttamiseen sekä mahdollisuus huolehtia erityisesti haja-asutusalueen nuorista.

Vuosittain 4H-yhdistykset työllistävät yli 8 000 nuorta työelämävalmennustoiminnassaan. Järjestön kehittämä Ajokortti työelämään -kurssi valmentaa nuoria ensimmäisiin työsuhteisiin ja asiakaspalveluun. Vuoden 2010 lisäbudjetin määräraha vauhditti Ajokortti työelämään -kurssien pitämistä kouluissa, ja kurssin on suorittanut jo 20 000 nuorta. Palaute nuorilta, kouluilta ja työnantajilta on ollut erittäin myönteistä.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa lapsi- ja nuorisopolitiikka sekä nuorten työllisyys ja työelämävalmiudet ovat tärkeitä painopistealueita. Nuorten yhteiskuntatakuun kautta jokaiselle nuorelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. Hallitusohjelmassa korostetaan myös nuorten syrjäytymisen ehkäisyä, nuorten ympäristökasvatusta, alueellista tasavertaisuutta sekä maaseudun elinvoimaisuudesta huolehtimista. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kantanut huolta nuorten syrjäytymisestä.

4H-nuorisotyö vastaa erinomaisella tavalla yhteiskunnan ajankohtaisiin haasteisiin. Varsin vähäisellä julkisella siemenrahalla saadaan aikaiseksi mittava määrä vapaaehtoistyötä sekä nuorten työllistämistä ja yritteliäisyyttä. Lasten ja nuorten akuuttien ongelmien hoitamisessa ennalta ehkäisevä nuorisotyö uhkaa jäädä sivuosaan. 4H-nuorisotyön reaalista valtionapua onkin leikattu parissa vuosikymmenessä puoleen.

Vuoden 2014 alussa 4H toteuttaa järjestökentässä ainutlaatuisen palvelu- ja organisaatiouudistuksen, jossa maakunnallisten piirien toiminnot yhdistetään keskusliittoon. Matalalla organisaatiolla tavoitellaan hyvää ja tasalaatuista tukipalvelua paikalliselle 4H-nuorisotyölle. Siirtymävaiheessa tarvitaan resursseja mm. tietojärjestelmien ja välineiden uudistamiseen sekä henkilöstön valmennukseen.

Ennalta ehkäisevän nuorisotyön ja erityisesti maaseudun lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen, nuorten työelämävalmennuksen ja yrittäjyyskasvatuksen edistäminen sekä nuorisotakuun toteutuksen tukeminen on erittäin tärkeää. 4H-nuorisotyön valtionapua ei tulekaan enää vähentää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.10.55 lisäyksenä 600 000 euroa valtionapuna 4H-toimintaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Eero Reijonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Petteri Orpo /kok
 • Tytti Tuppurainen /sd
 • Anne Kalmari /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk