TALOUSARVIOALOITE 377/2014 vp

TAA 377/2014 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Nuorgam—Rajala Utsjoen kunnassa

Eduskunnalle

Nuorgamin ja Rajalan välinen noin 2,5 kilometrin pituinen tieosuus on varsin vilkasliikenteinen (yli 200 000 ajoneuvoa vuodessa) johtuen rajakaupan volyymin huomattavasta kasvusta. Turvallisuusriskit tiellä ovat huomattavia kaikille, mutta erityisesti kevyelle liikenteelle. Ajoneuvoliikenne painottuu päiväsaikaan, jolloin myös kevyet kulkuneuvot ja jalankulkijat ovat liikkeellä. Nuorgamin kyläläiset ja Utsjoen kunta ovat olleet asiasta yhteydessä tieviranomaisiin, mutta määrärahoja puuttuu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Nuorgamin ja Rajalan välille Utsjoen kunnassa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Simo Rundgren /kesk

​​​​