TALOUSARVIOALOITE 378/2013 vp

TAA 378/2013 vp - Eero Reijonen /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Pohjois-Karjalan vesihuoltohankkeisiin

Eduskunnalle

Pohjois-Karjalassa on tarve toteuttaa useita vesihuoltohankkeita. Vesihuoltotöiden toteuttamiseksi tarvitaan valtion osallistumista hankkeista aiheutuviin kustannuksiin. Vesiensuojelun lisäksi vesihuoltotoimenpiteillä on merkittävä työllistävä vaikutus.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 500 000 euroa Pohjois-Karjalan vesihuoltohankkeisiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Eero Reijonen /kesk