TALOUSARVIOALOITE 38/2010 vp

TAA 38/2010 vp - Maarit Feldt-Ranta /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suomennos

Määrärahan osoittaminen öljyntorjuntaan Suomenlahdella

Eduskunnalle

Venäjällä avattiin uudet Primorskin ja Vysotskin öljysatamat 2000-luvun alussa. Tämä on lisännyt öljynkuljetuksia Suomenlahdella suunnattomasti. Luku oli 2000-luvun alussa 40 miljoonaa tonnia öljyä, nykyään kuljetetaan 140 miljoonaa tonnia tämän suhteellisen kapean lahden läpi. Alusten määrä ja koko ovat myös kasvaneet voimakkaasti. Suomenlahdella vuorokaudessa liikennöivien alusten määrä on noin 400, joista keskimäärin neljä on öljytankkeria.

Eri yhteyksissä on todettu, että kriittisin kohta Suomenlahdella ja siten todennäköisin törmäyskohta, jonka seurauksena voisi syntyä öljykatastrofi, on Tallinnan liikenteen pohjois-eteläsuuntaisten väylien ja länsi-itäsuuntaisten väylien risteämiskohta.

On erittäin tärkeää, että yhteistyötä tehostetaan sekä suunnittelussa että konkreettisissa öljyntorjuntaharjoituksissa Suomenlahden ympärysmaiden kesken. Pelkästään Suomen osalta on lisäksi tehtävä noin 200 miljoonan euron investointi öljyntorjuntavalmiutemme kehittämiseen ja tehostamiseen.

Venäjän lisääntyvät öljynkuljetukset itäisen Suomenlahden satamista lisäävät öljyonnettomuusriskiä. Päävastuu riskien vähentämisessä on tietenkin Venäjän viranomaisilla, mutta myös Suomen, Viron ja muiden alueiden maiden on vahvistettava valmiuttaan. Teknisesti katsoen Suomen tilanne on hyvä, mutta kaluston määrä on edelleen riittämätön. Suomen tulee myös aktiivisesti vaikuttaa eri maiden välisen viranomaisyhteistyön käynnistymiseen. Hyvin koordinoitu valmius johtaa synergiaetuihin ja onnettomuuden sattuessa tehokkaampaan torjuntaan. Porvoon Tolkkisiin suunniteltua öljyntorjuntakaluston varastoa koskeva valmistelu on edelleen kesken ja hankkeen pitääkin edetä. Öljyntorjunnan osaamiskeskuksen perustaminen Porvooseen sisältyy hallitusohjelman kohtaan 11.1 Itämeri ja vesiensuojelu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  35.10.65 lisäyksenä 400 000 euroa resurssien lisäämiseksi öljyntorjuntaan Suomenlahdella.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Maarit Feldt-Ranta /sd 
  • Jacob Söderman /sd
  • Susanna Huovinen /sd

​​​​