TALOUSARVIOALOITE 381/2013 vp

TAA 381/2013 vp - Eero Reijonen /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kylylahden kaivoshankkeen väyläinvestointeihin Polvijärvellä

Eduskunnalle

Altona Mining Ltd on käynnistänyt kaivostoiminnan Polvijärven kirkonkylän välittömässä läheisyydessä Kylylahdessa. Kaivoksesta saatavat tuotteet ovat kupari, koboltti, nikkeli, sinkki ja kulta. Merkittävin hyödynnettävä malmi esiintymästä on kupari. Kaivoshanke työllistää yhteensä 160 henkilöä, joista n. 100 sijoittuu Polvijärvelle.

Altona Miningistä saadun tiedon mukaan Polvijärveltä Luikonlahteen kuljetettavan malmimäärän on ennakoitu olevan 550 000 tonnia vuodessa. Yhden rekan kapasiteetti on 40 tonnia malmia. Käytännössä Polvijärveltä tulee Luikonlahteen noin 50 malmirekkaa joka arkipäivä syksystä 2012 lukien. Tie Maarianvaaralta Polvijärvelle on huonokuntoinen ja vaatii kunnostusta. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta Polvijärvi—Luikonlahti-maantien 502 kunnollinen perusparantaminen on välttämätöntä, ja tuotannon aloittamisen jälkeen myös tien kunnossapitotasoa tulee nostaa.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on toteutettu Kylylahden kiertoliittymän rakentaminen, ja lisäksi on toteutettu osalla Polvijärvi—Luikonlahti-maantietä tien perusparannustyötä. Kokonaisuutena Polvijärvi—Luikonlahti-maantien perusparantamisen arvioidaan maksavan noin 6,5 miljoonaa euroa. Niukkojen tiemäärärahojen vuoksi tiehallinnon on vaikea osoittaa käytössä olevista rahoituskehyksistään rahoitusta esitettyyn tien parantamiseen. Valtion on osoitettava välittömästi erillinen kaivosperusteinen rahoitus Polvijärvi—Luikonlahti-maantien 502 perusparantamiseen liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Hankekokonaisuus sisältää seuraavat toimenpiteet:

  • tien 502 levittäminen välillä Maarianvaara—Saarivaaran risteys, kustannusarvio 3 miljoonaa euroa
  • radan rakentaminen välille Luikonlahden asema—-rikastamo, noin 2 km (kiskotus ja vanhan ratapenkan vahvistaminen)
  • Outokumpu—Luikonlahti-tien päällysteen kuntoonlaitto, kustannusarvio 3 miljoonaa euroa (Outokummussa suunnitteilla kaivostoimintaa)
  • Luikonlahti—Kaavi-tien 573 risteys, liittymään väistötila, kustannusarvio 0,5 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 6 500 000 euroa Polvijärven Kylylahden kaivoshankkeen väyläinvestointeihin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Eero Reijonen /kesk
  • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd
  • Anu Vehviläinen /kesk
  • Anne Kalmari /kesk
  • Riitta Myller /sd