TALOUSARVIOALOITE 385/2013 vp

TAA 385/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Luvelahti—Särkinen-maantien perusparannukseen ja päällystämiseen Kuopiossa

Eduskunnalle

Kuopion alueella olevan maantien 5513 (Karttula—Lamperila) väli Luvelahti—Särkinen on 11 km:n matkalla päällystämätön soratie. Maantiellä on merkitystä alueen puutavarankuljetukselle, matkailulle ja runsaalle kesäasutukselle.

Kuopion puolella maantien 555 välin Haminalahti—Lamperila peruskorjauksen valmistumisen myötä liikennöinti Karttulan, Tervon ja Pielaveden suuntaan on lisääntynyt selvästi. Näin ollen on tarpeellista peruskorjata myös väli Luvelahti—Särkinen, jotta saadaan parempi liikenteellinen hyöty välin Haminalahti—Lamperila korjauksesta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 450 000 euroa Luvelahti—Särkinen-maantien peruskorjaukseen ja päällystämiseen Kuopiossa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk