TALOUSARVIOALOITE 386/2014 vp

TAA 386/2014 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 82 parantamiseen välillä Kalliosalmi—Kemijärvi

Eduskunnalle

Kantatie 82 on osa yleiseurooppalaista tieverkkoa (TEN). Tie palvelee Koillis-Lapin talousalueen liikennettä. Tie nähdään tulevaisuudessa myös entistä tärkeämpänä osana Barentsin alueen liikenneverkkoa, jossa tie muodostaa yhdessä valtateiden 4 ja 5 kanssa poikittaisen yhteyden Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta Sallan kautta Venäjälle. Kalliosalmi—Kemijärvi-tieosuus on pituudeltaan noin 30 km. Tien ominaisuudet eivät täytä nykyisen liikennemäärän vaatimuksia. Suurimmat puutteet ovat tien vaaka- ja pystygeometrian liian pienistä arvoista johtuvat kohtaamis-, pysähtymis- ja ohitusnäkemäpuutteet, jotka aiheuttavat runsaasti vaaratilanteita sekä henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia. Normaalin henkilö- ja raskaanliikenteen lisäksi tiellä liikkuu runsaasti puolustusvoimien kalustoa. Tieosuudelle on laadittu alustava yleissuunnitelma jo vuonna 1996. Vuonna 2009 valmistui tieosalle toimenpideohjelma, jossa on selvitetty tieosan pahimmat puutteet sekä esitetty niille toimenpiteet liikennöitävyyden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kiireellisimpien toimenpiteiden kokonaiskustannukset ilman siltatöitä ovat 11,7 miljoonaa euroa. Toimenpiteiden avulla tiejaksosta saadaan turvallisempi, ohitusmahdollisuudet lisääntyvät ja raskaan liikenteen ajokustannukset pienenevät. Lisäksi vakavien yksittäis- ja kohtaamisonnettomuuksien riski pienenee sekä liikenteen palvelutaso ja tien laatutaso nousevat parantaen elinkeinoelämän kuljetusten toimintaedellytyksiä ja tavara- ja matkailuliikenteen olosuhteita.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 11 700 000 euroa kantatien 82 parantamiseen välillä Kalliosalmi—Kemijärvi.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Simo Rundgren /kesk

​​​​