TALOUSARVIOALOITE 387/2013 vp

TAA 387/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 570 Hankamäki—Säyneinen loppuosan perusparantamiseen ja päällystämiseen

Eduskunnalle

Maantie 570 Hankamäki—Säyneinen on Rautavaaran kunnan ja Juankosken kaupungin kuntakeskusten välinen tärkein maantieyhteys. Tie palvelee elinkeinoelämää puunkuljetuksissa ja maa- ja metsätalouden kuljetuksissa sekä vakituisten asukkaiden ja kesäasukkaiden asioinnissa. Kyseinen tie on välillä Karin kylä—Säyneinen hiekkapintainen ja heikkotasoinen. Päällystämättömän tieosuuden pituus on n. 10 kilometriä. Perusparannuksen ja päällystämisen kustannusarvio on noin 2,5 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa maantien 570 Hankamäki—Säyneinen perusparantamisen suunnitteluun ja aloittamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk