TALOUSARVIOALOITE 388/2013 vp

TAA 388/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Suihkolan eritasoyhteyden rakentamiseen Savon radalla Suonenjoella

Eduskunnalle

Savon radan nopeuttamista ja tasoristeyksien poistamista on rahoitettu EAKR-varoilla Pieksämäen ja Kuopion välillä. Suonenjoen ja Kuopion välinen osuus on jo tasoristeyksistä vapaa sekä Suonenjoen ja Pieksämäen välillä on enää muutama poistettava tasoristeys. Näiden poistuttua voidaan koko Pieksämäen ja Kuopion välinen osuus Savon radasta ajaa vauhdilla 200 kilometriä tunnissa.

Yksi viimeisistä tasoristeyksistä Savon radalla Suonenjoen ja Pieksämäen välillä on Suonenjoen Suihkolassa. Maaoikeus on päättänyt, että Suihkolaan on rakennettava eritasoristeys Liikenneviraston ajamien halvempien tiejärjestelyjen sijasta. Tämä tarkoittaa alikulkusillan rakentamista. Tähän ei kuitenkaan ole varattu rahoitusta, vaikka luonnollisesti oikeuden päätöstä tulee noudattaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 600 000 euroa Suihkolan eritasoyhteyden rakentamiseen Savon radalla Suonenjoella.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk