TALOUSARVIOALOITE 389/2013 vp

TAA 389/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Mäntyjärven paikallistien perusparantamiseen ja päällystämiseen välillä Mäntyjärvi—Losomäki Kaavilla

Eduskunnalle

Mäntyjärven paikallistietä 16495 on parannettu ja päällystetty Kaavilla vuosina 2000—2001. Tien parantaminen ja päällystäminen Losomäkeen saakka on perusteltua alueen puutavaraliikenteen, maatalouden ja matkailun kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 650 000 euroa Mäntyjärven paikallistien perusparantamiseen ja päällystämiseen välillä Mäntyjärvi—Losomäki Kaavilla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk