TALOUSARVIOALOITE 390/2010 vp

TAA 390/2010 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maaseudun elinkeinoneuvontaan

Eduskunnalle

Maaseudun elinkeinoneuvonnan tarpeet kasvavat, kun EU:n maatalouspolitiikka monimutkaistuu ja vaikeutuu. Myös eräiden tuotantosuuntien, mm. maidontuotannon, vaikeudet aiheuttavat uusia ongelmia. Maaseutuyritysten kilpailukyky ja kehittäminen, ympäristökysymykset ja vuorovaikutus maaseudun ja taajamien välillä ovat tärkeitä. Niihin tarvitaan tukea ja vahvaa panostusta.

Valtion talousarvio ei sisällä maaseudun osalta riittäviä kehityspanoksia. Tämä näkyy myös siinä, että maaseutuelinkeinojen neuvontaan tarkoitettu määräraha ei ole riittävän suuri.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  30.10.50 lisäyksenä 2 000 000 euroa valtionapuun maaseudun elinkeinojen kehittämisneuvontaan.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Sari Palm /kd
  • Päivi Räsänen /kd
  • Bjarne Kallis /kd
  • Toimi Kankaanniemi /kd
  • Tarja Tallqvist /kd
  • Leena Rauhala /kd

​​​​