TALOUSARVIOALOITE 390/2013 vp

TAA 390/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perustienpidon suunnitteluun ja aloittamiseen Kylylahden kaivoksen vaikutusalueella Kaavi—Polvijärvi—Outokumpu

Eduskunnalle

Alueella on käynnistynyt kaivostoiminta ja malmi kuljetetaan Polvijärveltä Luikonlahden rikastamolle. Kuljetettava malmimäärä on 550 000 tonnia vuodessa ja Polvijärveltä kulkee Luikonlahdelle noin 50 malmirekkaa joka arkipäivä. Kuljetusreitin tiestö on kapea ja kantavuudeltaan heikko. Rikasteita lähtee nykysuunnitelman mukaan noin 40 000 tonnia vuodessa. Kuljetukset suuntautuvat pääosin Harjavaltaan. Rikasteen kuljetustarve voi nousta nopeasti mikäli rikkirikasteelle (90 000 tonnia/vuosi) ja koboltti-nikkelirikasteelle (80 000 tonnia/vuosi) löytyy markkinat.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 750 000 euroa perustienpidon suunnitteluun ja aloittamiseen Kylylahden kaivoksen vaikutusalueelle Kaavi—Polvijärvi—Outokumpu.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk