TALOUSARVIOALOITE 391/2013 vp

TAA 391/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maantien 572 parantamiseen välillä Luikonlahti—Tuusniemi

Eduskunnalle

Luikonlahden ja Tuusniemen välinen maantie (mt 572) on erittäin huonokuntoinen, mutkainen ja päällystämätön. Tieosuudella on suuri merkitys sekä henkilö- että raskaalle tavaraliikenteelle, ja se on osa Varkaus—Heinävesi—Kaavi—Juuka—Nurmes-tieyhteyttä. Nykyisessä kunnossaan tieyhteys ei palvele tarvetta, vaan tien käyttäjät joutuvat usein hakeutumaan kohteisiinsa kiertoteitse, mikä lisää aikaa ja kustannuksia ja kuormittaa tarpeettomasti ympäristöä sekä kasvattaa taajamien kautta kulkevaa liikennettä. Tie tulisi kunnostaa ja parantaa liikennetarvetta vastaavaksi välillä Luikonlahti—Ohtaanniemi.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 750 000 euroa maantien 572 parantamiseen välillä Luikonlahti—Tuusniemi.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk