TALOUSARVIOALOITE 393/2013 vp

TAA 393/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Saikarin tien peruskorjaukseen ja päällystämiseen välillä Iisvesi—Keitele

Eduskunnalle

Sisä-Savon alueella on vireää metsäteollisuutta. Puutavaran vaihto- ja läpikulkuliikennettä tapahtuu paljon maantieltä 5460 Vaajasalmi—Tervamäki (Saikarin tie) Keiteleelle, Suonenjoelle ja Varkauteen. Saikarin tien perusparannuskorjauksella on vaikutusta myös Vesannon suuntaan. Saikarin tie on päällystämätön soratie ja varsinkin keväisin ja syksyisin huonokuntoinen. Kyseisen tien perusparantaminen ja päällystäminen on ensiarvoisen tärkeä alueella harjoitettavan puutavaraliikenteen, erikoismaatalouden (marjanviljely) ja kesäasutuksen kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa Iisveden ja Keiteleen välisen Saikarin tien peruskorjaukseen ja päällystämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk