TALOUSARVIOALOITE 393/2014 vp

TAA 393/2014 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rautatien rakentamisesta aiheutuneitten vesien virtaumaesteiden poistamiseksi Juoksengin kylässä Pellossa

Eduskunnalle

Rautatien rakentaminen on aiheuttanut virtaumaesteitä Juoksengin kylässä Pellossa. Esteet tulee ympäristöongelmien pahenemisen estämiseksi poistaa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  35.10.61 lisäyksenä 1 000 000 euroa vesien virtaumaesteiden poistamiseksi Juoksengissa Pellon kunnassa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Simo Rundgren /kesk

​​​​