TALOUSARVIOALOITE 395/2013 vp

TAA 395/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen meluesteiden toteuttamiseen valtatiellä 5 välillä Kellolahdentie—Päiväranta Kuopiossa

Eduskunnalle

Valtatie 5 Kuopion ja Siilinjärven välillä on hyvin vilkkaasti liikennöity: tämänhetkinen liikennemäärä on 30 000 autoa vuorokaudessa ja määrä kasvaa. Tästä raskaan liikenteen määrä on 1 700 autoa vuorokaudessa. Välille ovat valmistumassa uudet Kallansillat, mikä muuttaa koko välin moottoritieksi ja nostaa nopeuksia ja siten syntyvää melua. Liikennemäärän kasvaessa moottoritie voidaan muuttaa 3+3-kaistaiseksi. Moottoritien melualueella on runsaasti asutusta Inkilänmäen, Rahusenkankaan, Kettulanlahden ja Päivärannan alueilla. Lisäksi läheisyydessä ovat Majaniemen ryhmäpuutarha-alue ja hotelli Iso-Valkeinen. Moottoritien lähettyville on rakentumassa täysin uusi asuinalue Pihlajalaakso. Alueen asukkaat ja toimijat kärsivät merkittävistä meluhaitoista. Alle 500 metrin etäisyydellä moottoritiestä asuu lähes 5 000 asukasta. Yli 55 dB:n melualueella asuu arviolta 750 asukasta ja yli 60 dB:n melusta kärsiviä asuu alueella yli 200. Ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja asuinviihtyvyyden lisäämiseksi alueelle on syytä rakentaa meluesteet 3,6 kilometrin pituiselle välille Kellolahden eritasoliittymä — Päivärannan eritasoliittymä Kuopion keskustan pohjoispuolella. Meluesteiden rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 4,4 miljoonaa euroa. Hanke sisältyy Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan 2013—2018.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa meluesteiden suunnitteluun ja toteuttamisen aloittamiseen valtatiellä 5 välillä Kellolahdentie—Päiväranta Kuopiossa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk