TALOUSARVIOALOITE 396/2013 vp

TAA 396/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Siilinjärvi—Viinijärvi-ratayhteyden sähköistämiseen välillä Yaran Siilinjärven tehdas — Savonrata

Eduskunnalle

Yara Suomen Siilinjärven tehtaiden rautatiekuljetukset ovat yhteensä 2 miljoonaa tonnia vuodessa. Tehtaiden päätuoteryhmät ovat lannoitteet ja fosforihapot. Kuljetusmäärillä mitaten Yara on VR:n suurimpia asiakkaita. Kuljetukset suuntautuvat Savonradan kautta juuri sähköistettävälle Iisalmi—Ylivieska-radalle dieselvetureita käyttäen.

Iisalmi—Ylivieska-radan sähköistyksen valmistuttua vuonna 2014 Yara voisi siirtyä käyttämään kuljetuksissaan sähkövetureita, jos viiden kilometrin mittainen rataosuus välillä Yaran Siilinjärven tehdas — Savonrata olisi sähköistetty.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa Siilinjärvi—Viinijärvi-ratayhteyden sähköistämiseen välillä Yaran Siilinjärven tehdas — Savonrata.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk