TALOUSARVIOALOITE 397/2013 vp

TAA 397/2013 vp - Markku Rossi /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kuopion ratapihan rakentamiseen

Eduskunnalle

Väyläverkon kehittämiseen tulee saada 36 milj. euron korotus liikenneyhteyksien ja ratapihojen parantamiseen. Henkilö- ja tavaraliikenteeseen kohdistetut parannukset lisäävät logistiikan toimivuutta ja osaltaan edistävät kehitystä alueella. Kuopion juna-aseman alue on henkilöliikenteen solmukohta ja rataliikenteen nopeuttamissuunnitelmat edellyttävät myös ratapihan toimivuuden parantamista. Hyvät liikenneyhteydet ja logistiikka-alueiden toimivuus ovat myös kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän kannalta merkittäviä tekijöitä.

Kuopion linja-autoaseman ja Puutarhakadun alueilla on menossa vuoden 2014 aikana valmistuva infran saneerausurakka, joka mahdollistaa alueen kehittämisen ja uuden matkakeskuksen rakentamisen. Alueella on tehty kaavamuutostöitä ja kaavamuutos koskee myös rata-aluetta. Henkilö- ja tavararatapihan peruskorjaus sekä linja-autoaseman ja rautatieaseman välisen kulkuyhteyden parantaminen on kustannustehokasta ja ajankohtaista matkakeskuksen rakentamisen yhteydessä.

Henkilö- ja tavararatapihan peruskorjauksen sekä linja-autoaseman ja rautatieaseman välisen kulkuyhteyden parantamisen kustannusarvio on noin 36 milj. euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 36 000 000 euroa Kuopion ratapihan rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk
  • Seppo Kääriäinen /kesk
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Elsi Katainen /kesk
  • Kari Rajamäki /sd
  • Pentti Oinonen /ps
  • Erkki Virtanen /vas